Οροι χρήσης

Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται στους όρους χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους, μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή μην κατεβάζετε πληροφορίες.

Η Uniproma διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει αυτούς τους όρους και το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή.

Χρήση ιστότοπου

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των βασικών πληροφοριών της εταιρείας, των πληροφοριών προϊόντος, των εικόνων, των ειδήσεων κ.λπ., ισχύουν μόνο για τη μετάδοση πληροφοριών χρήσης προϊόντος, όχι για προσωπική ασφάλεια.

Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου είναι uniproma, προστατεύεται από σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι, τα περιεχόμενα, τα οφέλη και άλλα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου ανήκουν ή διαθέτουν άδεια από την uniproma

Αποποίηση ευθυνών

Η Uniproma δεν εγγυάται την ορθότητα ή την εφαρμογή των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο, ούτε υπόσχεται να τις ενημερώσει ανά πάσα στιγμή. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται στην τρέχουσα κατάσταση. Η Uniproma δεν εγγυάται τη χρηστικότητα των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας, την εφαρμογή για συγκεκριμένους σκοπούς κ.λπ.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να έχουν τεχνική αβεβαιότητα ή τυπογραφικά λάθη. Επομένως, οι σχετικές πληροφορίες ή το περιεχόμενο του προϊόντος αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να προσαρμόζονται κατά καιρούς.

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν χρειάζεται να παρέχουν προσωπικά δεδομένα αναγνώρισης. Εάν δεν χρειάζονται τα προϊόντα που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, μπορούν να μας στείλουν τις πληροφορίες που συμπληρώνονται κατά την αποστολή του e-mail, όπως τίτλο ζήτησης, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου, ερώτηση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Δεν θα παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.