Ο πολιτισμός μας

Το όραμά μας

Αφήστε τη χημική εργασία.
Αφήστε τη ζωή να αλλάξει.

Η αποστολή μας

Παρέχοντας ένα καλύτερο
και πιο πράσινος κόσμος.

Οι αξίες μας

Ακεραιότητα & αφοσίωση, συνεργασία μαζί & κοινή χρήση επιτυχίας
Κάνοντας το σωστό, κάνοντας το σωστό.

Η συμπεριφορά μας

Put Customers First

Βάλτε τους πελάτες πρώτα

Modern medical person

Επίδειξη ακεραιότητας

Strive for Excellence

Προσπάθεια για αριστεία

Execute for Results

Εκτελέστε για
Αποτελέσματα

Embrace Change

Συνεχίστε τη συνεργασία
και ομαδική εργασία

Innovation

Αγκαλιάστε την αλλαγή
και καινοτομία