Καλές χημικές ουσίες

  • Εμπορική ονομασία
  • Ονομασία προϊόντος
  • Αριθ. CAS
  • Ιδιοκτησία
  • Uni-NUCA

   Πυρηνικός παράγοντας 2166018-74-0 Διαφανής πυρηνωτικός παράγοντας για πολυολεφίνη Προβολή μοντέλων
  • Ρ-τριτ-βουτυλ βενζοϊκό οξύ

   Ρ-τριτ-βουτυλ βενζοϊκό οξύ 98-73-7 Λευκή κρυσταλλική σκόνη, φίλτρο UVB, διαλυτό στο λάδι Προβολή μοντέλων
  • Βενζοϊκός μεθυλ Ρ-τριτ-βουτυλεστέρας

   Βενζοϊκός μεθυλ Ρ-τριτ-βουτυλεστέρας 26537-19-9 Διαφανές άχρωμο υγρό, διαλυτό στο λάδι Προβολή μοντέλων
  • 4-τριτ-βουτυλοτολουόλιο

   4-τριτ-βουτυλοτολουόλιο 98-51-1 Άχρωμο υγρό, διαλυτό στο λάδι Προβολή μοντέλων