Χημικά φίλτρα UV

  • Εμπορική ονομασία
  • Ονομασία προϊόντος
  • Αριθ. CAS
  • Ιδιοκτησία
  • Sunsafe-TDSA

   Τερεφθαλυλιδενο διφαμφοροσουλφονικό οξύ 92761-26-7 Υδατοδιαλυτό, αποτελεσματικό φίλτρο UVA Προβολή μοντέλων
  • Sunsafe-OCR

   Οκτοκρυλένιο 6197-30-4 Διαλυτό στο λάδι, αποτελεσματικό φίλτρο UVB Προβολή μοντέλων
  • Sunsafe-OMC

   Μεθοξυκινναμικός αιθυλεξυλεστέρας 5466-77-3 Διαλυτό στο λάδι, αποτελεσματικό φίλτρο UVB Προβολή μοντέλων
  • Sunsafe-BP1

   Βενζοφαινόνη-1 131-56-6 Διαλυτό σε λάδι φίλτρο ευρέος φάσματος UVA και UVB Προβολή μοντέλων
  • Sunsafe-OS

   Σαλικυλικό αιθυλεξύλιο 118-60-5 Διαλυτό στο λάδι, αποτελεσματικό φίλτρο UVB Προβολή μοντέλων
  • Sunsafe-ABZ

   Βουτυλομεθοξυδιβενζοϋλομεθάνιο 70356-09-1 Διαλυτό στο λάδι, αποτελεσματικό φίλτρο UVA Προβολή μοντέλων
  • Sunsafe-HMS

   Ομοσαλάτη 118-56-9 Διαλυτό στο λάδι, αποτελεσματικό φίλτρο UVB Προβολή μοντέλων
  • Sunsafe-ES

   Φαινυλοβενζιμιδαζόλιο σουλφονικό οξύ 27503-81-7 Υδατοδιαλυτό, αποτελεσματικό φίλτρο UVB Προβολή μοντέλων
  • Sunsafe-EHT

   Αιθυλεξυλ τριαζόνη 88122-99-0 Διαλυτό στο λάδι, αποτελεσματικό φίλτρο UVB Προβολή μοντέλων
  • Sunsafe-BP2

   Βενζοφαινόνη-2 131-55-5 Διαλυτό σε λάδι φίλτρο ευρέος φάσματος UVA και UVB Προβολή μοντέλων
  • Sunsafe-MBC

   4-μεθυλβενζυλιδενο καμφορά 36861-47-9 / 38102-62-4 Διαλυτό στο λάδι, αποτελεσματικό φίλτρο UVB Προβολή μοντέλων
  • Sunsafe-BP3

   Βενζοφαινόνη-3 131-57-7 Διαλυτό σε λάδι φίλτρο ευρέος φάσματος UVA και UVB Προβολή μοντέλων
12 Επόμενο> >> Σελίδα 1/2