Πολιτική απορρήτου

Η Uniproma σέβεται και προστατεύει το απόρρητο όλων των χρηστών της υπηρεσίας. Προκειμένου να σας παρέχουμε πιο ακριβείς και εξατομικευμένες υπηρεσίες, η uniproma θα χρησιμοποιήσει και θα αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της πολιτικής απορρήτου. Αλλά το uniproma θα αντιμετωπίσει αυτές τις πληροφορίες με υψηλό βαθμό επιμέλειας και σύνεσης. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, η uniproma δεν θα αποκαλύψει ούτε θα παράσχει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη άδειά σας. Η Uniproma θα ενημερώνει κατά καιρούς αυτήν την πολιτική απορρήτου. Όταν αποδέχεστε τη συμφωνία χρήσης της υπηρεσίας uniproma, θα θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει με όλα τα περιεχόμενα αυτής της πολιτικής απορρήτου. Αυτή η πολιτική απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης χρήσης της υπηρεσίας uniproma.

1. Πεδίο εφαρμογής

α) Όταν στέλνετε ταχυδρομείο ερώτησης, θα πρέπει να συμπληρώσετε τις πληροφορίες ζήτησης σύμφωνα με το πλαίσιο ερώτησης ερώτησης.

β) Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο του uniproma, το uniproma θα καταγράφει τις πληροφορίες περιήγησής σας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της σελίδας επίσκεψης, της διεύθυνσης IP, του τύπου τερματικού, της περιοχής, της ημερομηνίας και της ώρας επίσκεψης, καθώς και των εγγραφών της ιστοσελίδας που χρειάζεστε.

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι ακόλουθες πληροφορίες δεν ισχύουν για την παρούσα Πολιτική απορρήτου:

α) Οι πληροφορίες λέξεων-κλειδιών που εισάγετε όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία αναζήτησης που παρέχεται από τον ιστότοπο της uniproma.

β) Σχετικά δεδομένα πληροφοριών έρευνας που συλλέγονται από το uniproma, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δραστηριοτήτων συμμετοχής, των πληροφοριών συναλλαγών και των στοιχείων αξιολόγησης

γ) Παραβιάσεις του νόμου ή κανόνων uniproma και ενέργειες που έγιναν από το uniproma εναντίον σας.

2. Χρήση πληροφοριών

α) Η Uniproma δεν θα παρέχει, πωλεί, ενοικιάζει, μοιράζεται ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε μη σχετικό τρίτο μέρος, εκτός από την προηγούμενη άδειά σας, ή ότι το εν λόγω τρίτο μέρος και το uniproma παρέχουν ατομικά ή από κοινού υπηρεσίες για εσάς και μετά το τέλος αυτών υπηρεσίες, θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είχαν πρόσβαση στο παρελθόν.

β) Η Uniproma επίσης δεν επιτρέπει σε κανένα τρίτο μέρος να συλλέγει, να επεξεργάζεται, να πωλεί ή να διαδίδει ελεύθερα τα προσωπικά σας στοιχεία με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν κάποιος χρήστης της ιστοσελίδας της uniproma βρεθεί ότι ασχολείται με τις παραπάνω δραστηριότητες, η uniproma έχει το δικαίωμα να τερματίσει αμέσως τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών με αυτόν τον χρήστη.

γ) Για τους σκοπούς της εξυπηρέτησης των χρηστών, το uniproma μπορεί να σας παρέχει πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της αποστολής πληροφοριών προϊόντων και υπηρεσιών ή ανταλλαγής πληροφοριών με συνεργάτες της uniproma, ώστε να μπορούν να σας στείλουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους (το τελευταίο απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεσή σας).

3. Αποκάλυψη πληροφοριών

Η Uniproma θα αποκαλύψει όλα ή μέρος των προσωπικών σας στοιχείων σύμφωνα με τις προσωπικές σας επιθυμίες ή νομικές διατάξεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αποκάλυψη σε τρίτο μέρος με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

β) Για να παρέχετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρειάζεστε, πρέπει να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.

γ) Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου ή τις απαιτήσεις των διοικητικών ή δικαστικών οργάνων, κοινοποιήστε στον τρίτο ή στα διοικητικά ή δικαστικά όργανα ·

δ) Εάν παραβιάζετε τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς της Κίνας ή τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών uniproma ή τους σχετικούς κανόνες, πρέπει να το γνωστοποιήσετε σε τρίτους.

στ) Σε μια συναλλαγή που δημιουργήθηκε στον ιστότοπο της uniproma, εάν οποιοδήποτε μέρος της συναλλαγής έχει εκπληρώσει ή εν μέρει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις συναλλαγής και υπέβαλε αίτημα για αποκάλυψη πληροφοριών, η uniproma έχει το δικαίωμα να αποφασίσει να παράσχει στον χρήστη τις απαραίτητες πληροφορίες όπως η επαφή πληροφορίες του άλλου μέρους για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της συναλλαγής ή της επίλυσης των διαφορών.

ζ) Άλλες γνωστοποιήσεις που το uniproma θεωρούν κατάλληλες σύμφωνα με νόμους, κανονισμούς ή πολιτικές ιστότοπου.